Végezhetek magamnak rovar-rágcsáló írtást?

2024.04.10

Az élelmiszeripari vállalkozó végezhet saját maga rágcsáló- és rovarirtást, de ezt szigorú feltételek és szabályozások keretein belül kell tennie. Az élelmiszerbiztonságra és higiéniára vonatkozó jogszabályok biztosítják, hogy az irtás hatékony és biztonságos legyen, különös tekintettel az élelmiszer-szennyezés megelőzésére.

Szabályozások és Feltételek

1. Jogszabályi Követelmények

Európai Unió

 • EU élelmiszer-higiéniai rendeletek: Az élelmiszerhigiéniára vonatkozó 852/2004/EK rendelet követelményei alapján a vállalkozóknak biztosítaniuk kell az élelmiszerek szennyeződés elleni védelmét, amely magában foglalja a rágcsáló- és rovarirtást is.
 • Biocid termékek rendelete: Az 528/2012/EU rendelet szabályozza a biocid termékek piacra bocsátását és használatát, ideértve a rovar- és rágcsálóirtó szereket.

Magyarország

 • Élelmiszerlánc-törvény: A 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről előírja az élelmiszerhigiéniai követelmények betartását.
 • Rovar- és rágcsálóirtás rendeletek: A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet tartalmazza a közegészségügyi kártevőirtás végzésének követelményeit.

2. Vállalkozói Követelmények

Képzés és Szakképzettség

 • Képzés szükségessége: Az élelmiszeripari vállalkozónak, aki saját maga végez rágcsáló- és rovarirtást, megfelelő képzésben kell részesülnie. A képzés biztosítja, hogy a vállalkozó tisztában legyen a használt anyagok, módszerek, valamint a biztonsági és egészségügyi előírásokkal.
 • Szakképesítés: Bár alapvető szakképesítés nem mindig kötelező, a komplex irtási feladatokhoz, például vegyszerek alkalmazásához szakképesítés vagy tanúsított képzés ajánlott.

Engedélyezett Anyagok és Felszerelések

 • Biocid termékek: Csak engedélyezett biocid termékeket szabad használni, amelyek megfelelnek a helyi és uniós szabályozásoknak. A termékeket a használati utasításoknak megfelelően kell alkalmazni.
 • Biztonsági adatlapok: Minden használt anyaghoz biztonsági adatlapot kell biztosítani, és azt a helyszínen elérhetővé kell tenni.

Dokumentáció

 • Irtási terv: Készítsen írásos irtási tervet, amely tartalmazza az alkalmazott módszereket, a használt anyagokat, valamint a megelőző intézkedéseket.
 • Nyilvántartás: Vezessen nyilvántartást az irtási tevékenységekről, beleértve az időpontokat, a használt anyagokat, az elvégzett tevékenységeket, és az eredményeket.

3. Biztonsági és Higiéniai Előírások

Védelem és Szigetelés

 • Csomagolás és tárolás: Az irtás során biztosítani kell, hogy az élelmiszerek megfelelően el legyenek szigetelve a vegyszerektől, és ne kerülhessenek szennyeződésbe.
 • Személyi védelem: A megfelelő védőfelszerelések használata kötelező a vegyszerek alkalmazása során, például kesztyűk, maszkok, és védőruházat.

Megelőző Intézkedések

 • Kártevő megelőzés: Alkalmazzon megelőző intézkedéseket a kártevők bejutásának és szaporodásának megelőzésére, például mechanikus zárásokat, és rendszeres ellenőrzéseket.
 • Hulladékkezelés: Gondoskodjon a hulladék megfelelő kezeléséről és tárolásáról, hogy ne vonzza a kártevőket.

4. Külső Szolgáltató Igénybevétele

Amikor külső szolgáltató szükséges

 • Komplex esetek: Komplex rágcsáló- és rovarirtási problémák esetén vagy nagyobb létesítményekben célszerű lehet szakértő irtószolgáltatót igénybe venni.
 • Szabályozási előírások: Bizonyos esetekben a szabályozások megkövetelhetik, hogy tanúsított és engedélyezett szakértő végezze az irtást.

Összefoglalás

Az élelmiszeripari vállalkozó saját maga is végezhet rágcsáló- és rovarirtást, feltéve hogy betartja a következő feltételeket:

 • Megfelelő képzést kapott és ismeri a helyi szabályozásokat.
 • Engedélyezett és megfelelő biocid termékeket használ.
 • Gondoskodik az élelmiszerek biztonságáról és szennyeződésmentességéről.
 • Vezeti az irtási tevékenységek dokumentációját.

A saját irtás végrehajtása gazdaságos lehet, de figyelembe kell venni a jogszabályi előírásokat és a megfelelő képzést, hogy a folyamat biztonságos és hatékony legyen.